Blog / ALLAH swt Menyesatkan UmatNya?

 “Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.” (Qs an Nisaa 4:88)

Apa pekerjaan utama si jahat (Iblis atau Satan)? Jawabannya ada dalam Quran sura Al-A’raf (7-16,17); yaitu untuk menggoda manusia agar berbuat dosa, atau untuk menyesatkan manusia.

16. Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus,

17. kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).

Bagaimana dengan Allah? Percaya atau tidak, Allah juga melakukan hal yang sama yaitu untuk menyesatkan manusia! Perhatikan ayat-ayat Quran berikut ini: Al-Nahl (16-93)[1], Al-Ra’d (13-27), Ibrahim (14-4)[2], semuanya menegaskan bahwa Allah membimbing mereka yang Ia kehendaki, dan menyesatkan mereka yang Ia kehendaki. Dalam Al-Nisa’ (4-88 dan 143)[3], Al-Shura (42-46), Al-Kahf (18-17) dikatakan bahwa engkau tidak akan bisa membimbing mereka yang telah disesatkan oleh Allah. Perhatikan dalam Al Baqara (2-10), dikatakan bahwa orang-orang tidak beriman mempunyai penyakit di dalam hati mereka dan Allah memperparah penyakit mereka. Percayakah anda pada hal itu?

Bukannya membimbing mereka, malahan Allah memperparah penyakit mereka!! Allah bahkan menjadi marah pada orang-orang yang mencoba untuk membimbing mereka yang telah disesatkan olehNya! Lihat Al-Nisa’ (4-88): “Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Al-Araf (7-16,17) Satan menyesatkan manusia sebagaimana di atas, sementara dalam Al-Araf (7:18), Allah akan memenuhi neraka dengan mereka yang telah disesatkan oleh Satan.

Bukankah telah nyata di sini bahwa ada kerjasama yang kuat antara Satan dan Allah, dimana Iblis akan menyesatkan dan Allah akan memenuhi neraka dengan mereka yang telah disesatkan? Perhatikan ayat-ayat ini dalam Quran bahasa Arab untuk memastikannya di dalam pemikiran anda.

Jika anda tidak bisa membaca bahasa Arab, lihatlah dalam terjemahan Picktall sebab orang lain juga menggunakan penyesatan dalam terjemahannya sebab mereka merasa sangat malu untuk menceritakan kebenaran mengenai relasi yang aneh antara Satan dan Allah!!![1] “Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong.” (Qs al Nahl 16:37). “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs an Nahl 16:93)

[2] “Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs Ibrahim 14:4)

[3] “Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.” (Qs an Nisaa 4:88)

 


Add a Comment
| 3
kasman
Reply| 25 May 2016 12:31:21
woouuuuu, rupanya ajaran islam itu dikatakan sesat karena awohnya sendiri rupanya yg menyesatkan,
pertanyaannya : koq mereka mau disesatkan? ane baru denger nih kalau ada allah menyesatkan umatnya, Gila!
JANGAN GITU AH
Reply| 25 May 2016 11:00:28
muslim tidak menyadari guratan tulisan Allah swt dalam teks arabic di atas mengandung suatu pernyataan sebagai: djjl

jadi sudah jelas sebenarnya mengapa Allah swt berperilaku sebagai penyesat karena "ia" memang iblis atau dajjal !

perhatikan baik baik. kalau matamu belekan, bersihkan dulu agar tampak lebih jelas...hehehe
Fetching more Comments...
↑ Back to Top