Martyrdom - Pahlawan Iman 121: Irenaeus – Menolak Memberikan Persembahan

Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Tuhan, yang membenarkan aku.
Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku.
Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. 
Mazmur 4:2

 

Ketika Irenaeus, yang adalah seorang uskup di Sirmium (Serbia) ditahan dan diperhadapkan di hadapan Probus, pejabat Romawi di sana, diperintahkan untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa Romawi.  Tetapi ia menolak, dengan mengutip Keluaran 22:20, “Siapa yang mempersembahkan korban kepada allah kecuali kepada TUHAN sendiri, haruslah ia ditumpas.”

Jabatan Irenaeus sebagai pemimpin Kristen yang sangat senior pada saat itu menjadikan jawabannya di hadapan kaisar Diokletianus itu sangat berarti.  Ibunya, ayahnya, isterinya dan anak-anak dan sahabat-sahabat Iranaeus berusaha membujuknya untuk memberikan persembahan kepada dewa-dewa Romawi itu agar ia terhindar dari hukuman mati, tetapi ia tetap menolak dan tetap berdiri teguh di dalam imannya.  Akhirnya pada tahun 304 M, Irenaeus dipenjarakan, disiksa dan dipenggal.

 

Tuhan, berikanlah kepadaku mahkota yang sudah sangat aku rindukan ini,
karena aku sudah sangat merindukan Engkau dengan sepenuh hati dan jiwaku
aku rindu melihat Engkau, dipenuhi dengan sukacita-Mu, dan mendapatkan kelagaan dari-Mu
Sehingga aku tidak lagi harus melihat 
        penderitaan dari anggota jemaat yang aku layani,
        gereja-gereja yang dihancurkan,
        mimbar-mimbar yang dijungkir-balikkan,
        pelayan-pelayan-Mu yang dianiaya,
        umat-Mu yang tak berdaya yang dilecehkan,
        kebenaran yang diabaikan,
        dan menyusutnya jumlah jemaat karena penganiayaan yang terjadi kepada mereka.
Sehingga aku tidak lagi harus melihat
        orang-orang yang aku anggap sahabat berubah pikiran,
        menjadi marah dan berusaha membunuhku,
        dan sahabat-sahabat sejatiku dirampas melalui penganiayaan,
        sementara mereka yang melakukan pembunuhan tetap bebas di luar sana.
S
imon Seleucia (menjadi martir sekitar tahun 340 M)


↑ Back to Top