Blog / Ibadah Haji adalah Tradisi Kaum Penyembah Berhala Arab Pra-Islam

Dalam Quran Sura 2:197-200 kita membaca:

 

002.197 الْحَجُّأَشْهُرٌمَعْلُومَاتٌفَمَنْفَرَضَفِيهِنَّالْحَجَّفَلارَفَثَوَلافُسُوقَوَلاجِدَالَفِيالْحَجِّوَمَاتَفْعَلُوامِنْخَيْرٍيَعْلَمْهُاللَّهُوَتَزَوَّدُوافَإِنَّخَيْرَالزَّادِالتَّقْوَىوَاتَّقُونِيَاأُولِيالألْبَابِ

002.198 لَيْسَعَلَيْكُمْجُنَاحٌأَنْتَبْتَغُوافَضْلامِنْرَبِّكُمْفَإِذَاأَفَضْتُمْمِنْعَرَفَاتٍفَاذْكُرُوااللَّهَعِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِوَاذْكُرُوهُكَمَاهَدَاكُمْوَإِنْكُنْتُمْمِنْقَبْلِهِلَمِنَالضَّالِّينَ

002.199 ثُمَّأَفِيضُوامِنْحَيْثُأَفَاضَالنَّاسُوَاسْتَغْفِرُوااللَّهَإِنَّاللَّهَغَفُورٌرَحِيمٌ

002.200 فَإِذَاقَضَيْتُمْمَنَاسِكَكُمْفَاذْكُرُوااللَّهَكَذِكْرِكُمْآبَاءَكُمْأَوْأَشَدَّذِكْرًافَمِنَالنَّاسِمَنْيَقُولُرَبَّنَاآتِنَافِيالدُّنْيَاوَمَالَهُفِيالآخِرَةِمِنْخَلاقٍ

 

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

 

Nama bulan ketika umat Muslim menunaikan ibadah haji telah diketahui sebelum agama Islam ada. Sama halnya dengan ihram (“berpantang dari melakukan hubungan seksual dan berburu”), berjalan di padang Arafa, melakukan tawaf (mengelilingi Kabah dan Batu Hitam Hajar Aswad) dan mencium Batu Hitam itu; semua itu sudah dipraktikkan oleh orang orang pagan jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian juga nama Allah (dari kata ‘al’ ‘Illah’) yang disembah oleh umat Islam, adalah nama Ilah yang sama yang juga disembah oleh orang-orang Arab pagan pra-Islam. Nama ini muncul secara diam-diam dalam Quran tanpa pernah diperkenalkan oleh Allah atau Muhammad. Itulah sebabnya tak seorang Muslim pun yang tahu di surah mana nama Allah ini pertama kali diperkenalkan/muncul.

Ketika Islam datang, agama ini hanya mengulang ritual-ritual dan tradisi-tradisi yang biasa dipraktikkan oleh orang-orang Arab yang menyembah berhala.

 


Add a Comment
| 4
islam=DinJiN=AllahNAJIS
Reply| 29 Oct 2017 21:11:20
Kepada saudara-saudariku sebangsa setanah air INDONESIA TERCINTA kaum muslimin muslimah semoga nurani anda sekalian terbuka khususnya saat ritual syirik,musyrik,kufur,najis mengelilingi batu berhala dengan nama samaran nama taqiya batu hojorol-oswod ilahNAJIS (BerhalaNAJIS) yang disembah oleh gerombolan arab quraisy.
Anda sekalian benci bumi bulat karena dengan FAKTA TERSEBUT BERARTI BAHWA RUKUK,SUJUD,IBADAH ANDA SEKALIAN SEMUANYA SIA-SIA KARENA RUKUK,SUJUD,IBADAH ANDA SEKALIAN SALAH ALAMAT MENUJU KEPADA BINTANG-BINTANG DI LANGIT BUKAN KEPADA dzat(BatuBERHALA) yang nyawa simohommod bin qilab ada di tangan dzat(BATUBERHALA) bernama siAllah(swt) ilahnya gerombolan quraisyKafirun penungging berhala dzat(BatuBerhala) bernama siAllah.
Mengapa NURANI ANDA SEKALIAN SAMA SEKALI TIDAK TERUSIK SAAT RUKUK,SUJUD MENYEMBAH kepada si dzat(BatuBerhala) bernama siAllah(swt) YANG JELAS-JELAS SYIRIK,MUSYRIK,KAFIRUN,NAJIS,SEBURUK-BURUKNYA SISYOITON
Bagaimana kalau nama berhala dzat(BatuBerhala) memang aslinya bernama siAllah(swt) ilahnya gerombolan quraisy musyrik,syirik,kafirun,najis penungging berhala murni ilah dzat(batu)bernama siAllah(swt) sesuai yg tertulis dalam HSM no.1150 & HSM no.1190 ? “ ketika si nabi dzat(batuBerhala) bernama siAllah(swt) tiba di dzat(batu) dengan nama samaran hojorol-oswod, simohommod bin qilab BERTERIAK BERSERU kepada batuBerhala tersebut Labbaykka allahumma labbayka yang artinya ya siAllah ane dating kepada kowe tiada sekutu bagi kowe ya si dzat(BatuBerhala) bernama siAllah
Talbiya:
Labbayka (aku sambut panggilanmu) allahumma (Ya Allah) labbayka (aku sambut panggilanmu), labbayka (aku sambut panggilanmu) la (tidak) syarika (sekutu/syirik) laka (bagimu) labbayka (aku sambut panggilanmu), inna (sesungguhnya) alhamda (pujian) waalnni’mata (dan nikmat) laka (bagimu) waalmulka (dan kerajaan), la (tidak) syarika (sekutu/syirik) laka (bagimu).

KELAKUAN NABI DJINN=ALLAHNAJIS,simohomod bin qilab PERSIS SEBELAS DUABELAS DENGAN KELAKUAN MUSYRIK,SYIRIK,KAFIRUN NABI-NABI BAAL YANG MENDUSTAI UMMAT BANGSA ISRAEL UNTUK MENUNGGING,RUKUK,SUJUD,SEMBAHYANG KEPADA BERHALABATUNAJIS BERNAMA BERHALA BAALNAJIS
hidayah TUHAN bangsa Israel
Reply| 19 Sep 2017 00:12:12
Kepada YTH saudara-saudara muslim INDONESIA AL AJAM YANG ALWOJ DIMATANYA GEROMBOLAN KURAWANAJIS=OROBNAJIS

Muslim INDONESIA SADARLAH ANTUM BAHWA TUHAN ISRAEL BEDA JAUH DENGAN ilah/Berhala orobNAJIS bernama NAJIS si AllahNAJIS berwujud dzat(Batu) MEMEK KELAMINNYA BERHALA BETINA DURGA

Searching di google Ternyata kita kaum muslim AKARNYA DARI INDIA karena mereka juga sama dengan kita sama-sama menyembah BATU KELAMIN DURGA DI INDIA NAMANYA si durga nama lainnya si AllahaNAJIS (DIBACA si AllahNAJIS)

DiTanah berhala orobNAJIS nama si dzat(Batu)NAJIS TAHI Bintang ini adalah si TAHI bernama AllahNAJIS/ollohNAJIS

KONSEKUENSINYA SEMUA NABI BANGSA ISRAEL TIDAK ADA HUBUNGAN SAMA SEKALI dengan semua nabi-nabi orobNAJIS din Jin/Syaiton bernama AllahNAJIS

si dajjal sow BENAR ADALAH NABInya Jin/Syaiton Allah TAPI BUKAN NABINYA TUHAN BANGSA ISRAEL

si dajjal sow ini dalam QITAB TANAKH DAN INJIL ADALAH BENAR NABI PALSU TERKUTUK YANG MEMALINGKAN UMAT ISRAEL UNTUK BERKHIANAT KEPADA TUHAN MEREKA TUHAN YAHWEH dengan rukuk sujud kepada ilah(Berhala) BatuNAJIS bernama si NAJIS ALLAHNAJIS ilahnya kaum kuru/kurawa/kuraish/quraisyNAJIS
islam din syaiton=AllahNAJIS
Reply| 10 Sep 2017 17:31:43
ELOHIM Yang Disembah Bangsa Yahudi-Israel Adalah RUAKH:ELOHIM ABI YAHWAH adalah RUAKH dan siapapun yang mau menyembah Beliau harus menyembah Beliau dalam RUAKH dan KEBENARAN,Davar(Titah/Sabda) YAHSHUAH HAMASIAKH Kepada Murid-murid Beliau.
Davar YAHSHUAH HAMASIAKH Kepada Murid-muridNYA:
AKU ini (YAHSHUAH HAMASIAKH):JALAN,KEBENARAN,Dan HIDUP. Tidak ada seorangpun yang sampai kepada BAPA YAHWEH Kalau Tidak Melalui AKU.

Sedangkan si dzat(batu) djinn yang bernama siTAHIollohNAJIS hakikatnya adalah Dzat(Batu;materi) SAMA SEKALI BUKAN RUAKH ELOHIM (Abi) YAHWAH ELOHIM YANG DISEMBAH oleh Avraham,Yitshak, dan Yaacov serta semua nabi YisraEL yang Setia Menyembah Kepada Abi YAHWAH ELOHIM Bangsa YAHhudim-YisraEL

Kalaupun ada zombie=muslim,TUKANG:TAQIYA yang bertoqi-oh berkata bahwa siTAHI=ollohnajis adalah roh berarti mereka BOHONG BESAR karena kesaksian NAPI mereka NAPI simomod-ows mengakui bahwa siTAHI=ollohnajis sembahan dia adalah dzat BUKAN roh
“ demi siTAHIollohnajis,dzat yang nyawa si-dia(it),(nyawa si-momod ows) ada di tangan-nya(it)” Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy radhiallahu ‘anhuma bahawa keduanya berkata: “Ada seorang warga Arab datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama TAHI=ollohNajis kepadamu, bahawa engkau tidak memutuskan perkara di antara kami melainkan dengan kitab olloh. Lalu lawannya yang tutur katanya lebih baik daripadanya berkata: “Dia benar, putuskan perkara di antara kami dengan kitabnya:TAHI=ollohNajis dan perkenankanlah untukku”. Maka Rasululloh shallallahu ‘alaihi wasallam besabda: “Katakan”.
Maka warga Arab itu berkata: “Sesunguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya maka aku diberitahu bahawa anakku harus dirajam. Kemudian aku tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba wanita kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahawa atas anakku cukup dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk isteri orang ini dirajam.”
Maka Rasulullah bersabda:“Demi Dzat,yang nyawa:simomot berada di tangan-nya,sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan qitabnya:siTAHIollohNajis.....
(Sahih Bukhari, no. 2523, no. 6143, no. 6332)
islam din Jin=Allah
Reply| 09 Aug 2017 23:21:08
@ Admin,
Mohon Maaf Gan ada OOT sedikit
Dear Muslimah sok Suci sok Alim ini kalau misalnya seandainya Tokoh Agung Tokoh Suci Ummat Hindu Pendeta Ida Pedanda Brahmana Agung Bahoe Raoeh datang ke anggota komunitas mu lantas Beliau Berkoar : “ Saya ini Nabi Rosul Utusan TUHAN YANG MAHA ESA IDA SANGHYANG WIDHI WASA. Jika Kalian TIDAK MAU MENGAKUI SAYA sebagai nabi rosul utusan TUHAN YME dan menyembah ilah (Berhala) sembahan saya ini si dzat (Batu) yang bernama dzat (Batu) Djinn=Allah Alias Batu Hojorol-oswod,Maka Semua Laki-Laki Kalian Akan Dibunuh Di qital Habis Sedangkan Kalian Yang Per EMPU an Akan Holol kami jadikan Budak Seks dibawah Tangan Kanan kami (Trio Teroris si dzat (batu) bernama si jin=si olloh,simuhamad NAPI djin dzat (batu) bernama si olloh dan roh teroris djinn jobrol yang mencekik si mohomod NAPI djin dzat (batu) bernama si olloh di gua horo)
Kalian Kaum Per EMPU an Kafir akan kami Angkat Derajat Kalian dari Budak Menjadi istri-istri kami dengan syarat kalian mau masuk din djinn=olloh (oslom) Setelah Suami Kalian serta OrangTua Kalian serta semua Saudara Laki-Laki Kalian Di qital habis oleh kami trio teroris din djinn oslom (Trio Teroris oslom: djinn dzat(batu) bernama si djinn=allah,Plus NAPI djinn dzat(batu) si djinn=allah NAPI mohomod sow Plus roh teroris djinn jobrol yang mencekik kekasih ouwlloh NAPI mohomod sow di gua horo.

Apakah Kalian Muslim/mah sok suci sok alim Bisa melihat si orob primitif ini sebagai NAPI djinn=olloh si dzat(batu) dengan nama samaran hojorol oswod ???
Fetching more Comments...
↑ Back to Top